บริษัท นีโอเฮ้าส์โปรดักส์ จำกัด              
           ได้พัฒนาธุรกิจให้เติบโตเป็นการลงทุนของกลุ่มผู้บริหารจากผู้ผลิตและผู้ค้าส่งที่มากด้วยประสบการณ์และความชำนาญมานานกว่า30  ปี   ด้านไม้แปรรูปตลอดทั้งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆ   ปัจจุบัน  บริษัทนีโอเฮ้าส์โปรดักส์ จำกัดเปิดดำเนินการขายสินค้าและให้บริการทุกวันตั้งแต่ เวลา 8.30 -18.30 น.โดยจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านทุกชนิดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างต่อเติม ซ่อมแซม  
ตลอดทั้งการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วย  สโลแกนที่ว่า 
 “All for Home  เพื่อบ้านเพื่อครอบครัว”
          บริษัท นีโอเฮ้าส์ โปรดักส์ จำกัด  มุ่งเน้นมาตรฐานของสินค้าโดยการคัดสรรสินค้าคุณภาพและการเอาใจใส่ต่อทุกความต้องการตลอดทั้งการบริการ ที่ดีเยี่ยมด้วยความทันสมัย  รวดเร็วถูกต้องและลูกค้าพึงพอใจทุกงานบริการ โดยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า
 ยึดหลักความเป็นธรรมและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
       บริษัท นีโอเฮ้าส์ โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้าวิทยาลัยนาฏศิลป์ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่จอดรถ พร้อมการคมนาคมเข้า-ออก ที่สะดวกสบาย  

   Neohouseproducts  Co., Ltd.
             Neohouseproducts Co., Ltd.  has been established by a business group of Korat province,Thailand who have had lots of experiences and expertise in producing and dealing with wood products including construction materials for more than 30 years.  Our company opened for services everyday from 8.30 am. to 18.30 pm.  All kinds of construction materials either for building or renovating houses and homes and so on as well as consultancy design with one stop service are offered to satisfy the needs of all customers with the slogan “All for Home and Family”.
              Our company emphasizes on the selection of best quality products and cares for every details to please our customers. Apart from this, we also provide the best service with moderness, quickness, precision and fairness for our customers’ satisfaction.
              Neohouseproducts Co., Ltd.  is located on Mittraparp Road, near Nakhonratchasima College of Dramatic Art,
Tambon Kokkruad, Muang District, Nakhonratchasima Province (Korat).  It is easily accessed by cars,
buses and trucks with lots of parking space