ปรึกษาปัญหา : หลังคารั่วซึมเกิดจากสาเหตุใดบ้างค่ะ

วิธีสังเกตุและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยวิธีง่ายๆ กับดอกเตอร์นีโอ By .Neo House ตอนที่ 1
       1. ครอบสันหลังคามีการแตกร้าว เนื่องจากเมื่อก่อนแนวสันหลังคาและครอบต่างๆ
นิยมใช้ปูนโบกตามแนวรอยต่อของสันหลังคาระยะเวลานานๆก็อาจจะเกิดแตกร้าวของปูนได้ ทำให้น้ำซึมเข้าตามรอยที่ชำรุด วิธีแก้ไขเบื้องต้นใช้เคมีภัณฑ์ ชนิดป้องกันน้ำไปทาตามแนวสันหลังคาประมาณ 2 รอบ เท่านี้ก็เรียบร้อยแต่ถ้าต้องการเสริมความมั่นใจและให้หลังคาคุณดูใหม่เสมอ โดยการทาสีหลังคาใหม่ด้วยสีทาหลังคาเฉพาะเท่านี้ก็เรียบร้อย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ ได้ที่ บริษัท นีโอเฮ้าส์ โปรดักส์ จำกัด
044-465-465 หรือ แผนก ดอกเตอร์นีโอ 044-465 465 ต่อ 104-105 ได้ทุกวัน 09.00 – 18.00 น.